3D Machine Vision

for Automation

Et svært fleksibelt, kraftig og raskt systemverktøy for maskinsyn. Avanserte 2D- og 3D-løsninger lages uten programmering.

System for 3D-robotstyring basert på stereosyn. Plukker fra paller, transportbånd og kasser.